Jeśli szukasz darmowego, prostego w obsłudze programu do wystawiania faktur VAT, to dobrze trafiłeś!

Jakie możliwości daje Gfaktura?

Podstawową funkcją programu jest możliwość generowania faktur VAT. Tworząc fakturę, użytkownik ma możliwość wyboru nabywcy bezpośrednio z bazy kontrahentów, co skraca czas potrzebny na wpisywanie danych. Dodatkowo użytkownik ma dostęp do bazy oferowanych produktów i usług, z możliwością łatwego dodania ich do faktury (z uwzględnieniem obowiązujących stawek podatku VAT, określonych dla danej pozycji). Aplikacja oblicza kwotę podatku i generuje fakturę. Gfaktura umożliwia dostosowanie wzorca generowanego dokumentu (umieszczenie logo, zmianę kolorów itp.) oraz wgląd w wystawione faktury wraz z określeniem ich stanu (czy np. należność została zapłacona).

Dodatkowo dostępny jest moduł kalendarza, tzn. moduł umożliwiający przechowywanie informacji dotyczących na przykład spotkań z wybranym kontrahentem. Do każdej z pozycji jest możliwość dodania notatek.

Kolejną zaletą programu jest moduł statystyk, umożliwiający wgląd w dotychczasowe wyniki firmy (np. informacje o wpływach, wartości wystawionych faktur w danym okresie czasu, nie opłaconych fakturach).

Faktura w formacie PDF wygenerowana przez program.


Przykładowe ekrany:

lista faktur edycja faktury VAT ustawienia gfaktura kalendarz gfaktura kontrahent gfaktura statystyki gfaktura

Zainstaluj!

faktury VATCzy wiesz, że...

Gfaktura umożliwia dostosowanie wzorców generowanych dokumentów (rozmieszczenie elementów, umieszczenie logo, zmianę kolorów itp.)?