Krok 1:

Uruchom program przez skrót utworzony na pulpicie lub bezpośrednio:
C:\Program Files (x86)\GFaktura\[wersja]\GFaktura.exe, lub
C:\Program Files\GFaktura\[wersja]\GFaktura.exe
(w zależności od systemu operacyjnego)

Krok 2:

Po uruchomieniu programu wybierz moduł ustawień. Uzupełnij dane firmy, sposób numeracji, logo oraz wskaż katalog do którego zapisywane będą pliki PDF (Ustawienia / Folder PDF).

Jeżeli korzystałeś z programu GFaktura wcześniej- wskaż istniejący plik bazy danych (Plik/Otwórz...). Domyślna lokalizacja bazy to:

C:\Users\[nazwa_użytkownika]\Documents\GFaktura\

Pamiętaj o regularnym tworzeniu kopii zapasowych! (Plik/Zapisz jako...)

Krok 3:

W przypadku wątpliwości zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika (wersja 1.0).


Zainstaluj!

faktury VATCzy wiesz, że...

w programie Gfaktura numeracja faktur może odbywać się w sposób automatyczny?